CURRENT PRODUCTS LIST

S.NO PRODUCTS (GENERIC NAME) STRENGTH DOSAGE FORM
1 Beclomethasone Dipropionate, Clotrimazole & Neomycin Cream 0.025%w/w+1%w/w+0.5%w/w External Application
2 Beclomethasone, Clotrimazole & Gentamycin cream 0.025%w/w+1%w/w+0.1%w/w External Application
3 Clobetasol Propionate & Salicylic Acid Ointment 0.05%w/w+6%w/w External Application
4 Diclofenac Diethylamine, Linseed Oil,Methyl Salicylate & Menthol Gel 1%w/w+3%w/w+10%w/w+5%w/w External Application